Allmänna villkor KapSweden.se

Allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) för beställningar som sker online på www.kapsweden.se 

I det följande vill vi göra dig förtrogen med våra allmänna villkor, som gäller för alla varor och tjänster som tillhandahålls på kapsweden.se. På www.kapsweden.se erbjuder vi dig en personlig shopping- och serviceupplevelse som anpassats till dina intressen och behov. På www.kapsweden.se säljer vi produkter från varumärken som KAP Swedentm, KAP Sweden D.Stm, Little Moosetm samt ”partners” Berkeley AB (Sportmanship AB), Stilson AB Ruwi, ErnstAlexis AB, Fredrikssons slips AB, Tailor konfektion AB eller Cavaliere AB. 

KAP Sweden produkter och ”partner” benämns fortsättningsvis gemensamt under ”produkter”

 1. BOLAGSINFORMATION
  KAP Sweden / JTAP AB
  Textile Fashion Center
  Skaraborgsvägen 3 / Box 8000
  501 18 Borås, Sverige 
 2.  
 3. Telefon Joakim: +46 708 330105 
 4. Telefon Agneta: +46 708 995757
  Org.nr: 559160-1744 
 5.  
 6. ALLMÄNT 2.1 
 7. Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av Kunden eller dig, när beställning sker av produkter via kapsweden.se. För beställningar som görs via kapsweden.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att göra en beställning av produkter från KAP Sweden ingår du avtal med KAP Sweden. 
 8.  
 9. 2.2 När du beställer ”partner”, ingår du avtal med KAP Sweden och respektive KAP Sweden partner. Kontaktinformation, inklusive företagsnamn och adress, till relevant KAP Sweden partner anges på produktsidan för respektive produkt. 
 10.  
 11. 2.3 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är (a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och (b) bosatt i Sverige. 
 12.  
 13. 2.4 KAP Sweden förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.kapsweden.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess. 
 14.  
 15. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER 3.1 
 16. Genom att klicka på ”Bekräfta” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e- post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. Vänligen notera att varor som beställs mot förskottsbetalning reserveras för din räkning så snart som vi mottagit full betalning av köpet och eventuella leveranskostnader. Vi ber dig därför att erlägga full betalning omedelbart efter det att du har fått din orderbekräftelse, och senast inom sju (7) dagar. Du godkänner att säljaren kan överlåta sin fordran på betalning till tredje part som tjänstebolag för betalningar eller annat. 
 17.  

3.2 Om du väljer att jämna ut din beställnings koldioxidavtryck på sidan med orderöversikten är detta en del av avtalet som gäller för din beställning. På sidan med orderöversikten kommer du att informeras om bidragets storlek före ingående av avtalet. 

4. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR EXPRESSLEVERANS 

4.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). KAP Sweden, eller relevant KAP Sweden partner vid köp av partner produkter, innehar äganderätten till produkterna till dess full betalning har erlagts. 

4.2 Leveranskostnaden är trettionio (79) svenska kronor (SEK) för standardleverans. Vid beställning över tvåhundratjugonio (750:-) svenska kronor (SEK) står KAP Sweden för leveranskostnader, dock ej kostnader gällande expressleverans. 

4.3 Expressleverans erbjuds för vissa beställningar av KAP Sweden/partner produkter. När du gör din beställning framgår i det sista beställningssteget om expressleverans erbjuds för din beställning. Kostnaden för expressleverans framgår vid beställning. 

5. BETALNING
5.1
KAP Sweden erbjuder följande betalningsalternativ: Förskottsbetalning, betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card), betalning via faktura och betalning via PayEx. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner. 

5.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras den dag vi skickar din beställning. 

5.3 Vid köp mot faktura är betalningsfristen trettio (30) dagar från den dag vi skickade din beställning. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift om sextio (60) kronor (SEK) per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning. Vid försenad eller utebliven betalning kommer den första betalningspåminnelsen att skickas trettio (30) dagar efter att du har mottagit leveransbekräftelsen för din order, som skickas i samband med att vi skickar din beställning. Vid eventuella påföljande betalningspåminnelser kommer dessa att skickas med tio (10) dagars intervaller, räknat från datumet för den första betalningspåminnelsen. Du har rätt att inkomma med bevisning utvisande att kostnaden för den faktiska skadan för utebliven betalning är lägre än påminnelseavgiften, eller att ingen skada har uppstått överhuvudtaget. 

5.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form. 

6. ORDINARIE LEVERANS OCH EXPRESSLEVERANS
6.1
Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som ska inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. När du beställer ”partner” produkter innefattar ”vårt lager” respektive KAP Swedens partners lager. KAP Sweden reserverar sig också för eventuell slutförsäljning av produkterna tills de har lämnat KAP Sweden/partners lager. Om en produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte heller att anskaffa beställda produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges). 

6.2 Produkter inköpta via www.kapsweden.se levereras endast till leveransadresser inom Sverige och Norge. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive midsommar, julafton, nyårsafton och nationella helgdagar i Sverige och/ eller Norge (dvs. s.k. röda dagar). 

6.3 Vi levererar dina produkter till den leveransadress som du angav i din beställning. När du lägger din beställning kommer du att se den uppskattade leveranstiden. Leveranstiden kommer att uppdateras när vi skickar orderbekräftelsen till din e-postadress.

6.4 Om du väljer ordinarie leverans av din beställning är vårt mål att leverera din beställning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar efter att du lagt beställningen. (Norge, ej EU land kan skapa extra dagar som ej kan styras). 

6.5 Om du väljer att få dina KAP Sweden produkter med expressleverans kommer din beställning att levereras senast inom två (2) arbetsdagar. Om KAP Sweden produkterna inte levererats inom två (2) arbetsdagar, kommer vi naturligtvis att återbetala leveranskostnaden för expressleveransen. 

 1. VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN 7.1 
 2. Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av www.kapsweden.se marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid. 
 3.  
 4. 7.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen notera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att kunna nyttja vissa rabatterbjudanden. 
 5.  
 6. 7.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena löper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade produkterna. Återbetalningen kommer därför endast avse det belopp du har betalat för produkten efter rabatterbjudandet har lösts in. 
 7.  
 8. 7.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.
 9.  
 10. 7.5 Om du väljer att utnyttja din ångerrätt för en eller flera produkter för en beställning där du använt ett rabatterbjudande, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet). 
 11.  
 12. 8. VILLKOR FÖR PRESENTKORT
  8.1
  Presentkort utgör värdetillgodohavanden som erbjuds till försäljning. Presentkorten kan endast användas för att köpa KAP Swedens/partners produkter och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde, kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1. 
 13.  
 14. 8.2 Presentkort kan endast användas och tillgodohavanden utnyttjas innan du bekräftar din beställning. Det är inte möjligt att lösa in presentkort mot kontanter och på presentkorten löper inte heller någon ränta. Genom att logga in via ditt användarkonto på www.kapsweden.se, kan du använda presentkort, lägga till dem till ditt användarkonto och se saldot på eventuella tillgodohavanden. 
 15.  
 16. 9. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER 
 17. 9.1 När du handlar på www.kapsweden.se har du enligt lag rätt att ångra ditt köp. 
 18.  
 19. 9.2 Om du vill returnera en produkt så behöver du kontakta KAP Sweden för att få en retursedel skickad till dig per mail. Kostnaden för returer är 55 kronor för normalpaket skickade med returetikett “Return Drop Off”, och 55 kronor + 195 kronor för varor med större vikt och volym än normalpaket.
   
 20. 9.3 Om du vill returnera partnerprodukter så kan du även, utöver alternativen i avsnitt 9.2, använda den retursedel som tillhandahålls av respektive KAP Sweden/partner och som medföljer din beställning. Dessutom finns det en länk på produktsidan för varje produkt ger dig tillgång till den relevanta KAP Sweden partnerns kontaktuppgifter. Du hittar även kontaktuppgifter till relevant KAP Sweden partner i PDF-filen ”Information om utövandet av ångerrätten” som finns bilagd till din orderbekräftelse. 
 21.  
 22. Din ångerrätt 9.4 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot KAP Sweden och, i förekommande fall, relevant KAP Sweden partner, och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick den sista produkten i beställningen i sin besittning. 
 23.  
 24. 9.5 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss på adress: KAP Sweden på info@kapsweden.se eller per telefon +46 708 330105. Om du vill returnera Partnerprodukter kan du även, men är inte skyldig att, meddela relevant KAP Sweden partner på det sätt som anges i avsnitt 

 

9.6 Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss (t.ex. via post eller per e-post). 

Ångerrättens innebörd 9.7 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för. Om du vill returnera partner produkter kan du även återlämna produkterna till relevant KAP Sweden partner under de förutsättningar som anges i detta avsnitt 9.7. 

9.8 Om du utövar din ångerrätt gentemot KAP Sweden och, i förekommande fall, relevant KAP Sweden partner, kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ som vi erbjuder för leveransen ifråga). Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om KAP Sweden och du inte uttryckligen överenskommer om något annat. Den administration som återbetalningen innebär för KAP Sweden kan medföra en administrativ kostnad för dig motsvarande 39:- (SEK). Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag som visar att du har returnerat dessa. 

9.9 Det föregående innebär att du uppfyller kraven i avsnitt 9.8 om du återlämnar Produkterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar. Vi kommer att stå för kostnaden för returen, under förutsättning att du använder den medföljande retursedeln för leveranser inom Sverige, eller den retursedel som tillhandahålls av relevant KAP Sweden partner. Om någon sådan retursedel inte används är du skyldig att betala returkostnaderna själv. En förutsättning för fullständig återbetalning är att produkterna sänds tillbaka i samma skick som de var i när du mottog leveransen, om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av din hantering av produkterna är du skyldig att ersätta denna. För produkter som har förseglats av hälso- eller hygienskäl innebär det att returen av produkterna förutsätter att förseglingen inte har brutits. Om produkterna inte returneras i det skick som beskrivs i detta avsnitt 9.9 har vi rätt att neka din retur eller reducera det belopp som vi ska betala tillbaka till dig. Har du valt faktura som betalningsalternativ har vi rätt att vi att debitera dig för värdeminskningen. 

Undantag från ångerrätten: Ånger- och returrätten gäller inte för produkter med bruten försegling, som har förseglats av hälso- eller hygienskäl. 

10. MÖJLIGHET ATT RETURNERA PRODUKTER UPP TILL FJORTON (14) DAGAR FRÅN MOTTAGANDE 
10.1 Om du vill använda den medföljande retursedeln för att returnera dina Produkter, vänligen se avsnitt 9.2, eller avsnitt 9.3, såsom tillämpligt. 10.2 Dina Produkter anses returnerade i enlighet med detta avsnitt 10, om du skickar Produkterna inom fjorton (14) dagar från den dag då du eller en tredje man som agerat å dina vägnar (dock inte transportföretaget) fick den sista produkten i beställningen i besittning. 

10.3 Du har samma rätt att prova produkterna som du skulle ha haft i en traditionell butik. Förutsättningarna i avsnitt 10.3 anses emellertid endast uppfyllda om du returnerar Produkterna i dess ursprungliga skick, oskadade och intakta, och i dess ursprungliga förpackning. För produkter som har förseglats av hälso- eller hygienskäl innebär det att returen av produkterna förutsätter att förseglingen inte har brutits. Om produkterna inte returneras i det skick som beskrivs i detta avsnitt 10.3 har vi rätt att neka din retur eller reducera det belopp som vi ska betala tillbaka till dig. Har du valt faktura som betalningsalternativ har vi rätt att vi att debitera dig för värdeminskningen. 

10.4 Till undvikande av oklarhet så medför bestämmelserna i detta avsnitt 10 inte någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna som beskrivs i avsnitt 9 ovan. Detta innebär att den lagstadgade ångerrätten ensamt kommer att tillämpas fram till dess att tidsfristen i avsnitt 9.4 löpt ut. Inte heller begränsar detta avsnitt lagstadgade garantier, vilka kvarstår. Möjligheten att returnera produkter enligt detta avsnitt 10 gäller inte köp av presentkort. 

10.5 Beakta att vår 14 dagars ångerrätt inte gäller beloppet för klimatskydd om du har bestämt dig för att kompensera din beställnings koldioxidavtryck. Din lagstadgade ångerrätt påverkas inte av detta. 

 1. REKLAMATION 11.1
  Du har alltid rätt att inom tre (3) månader från mottagandet av produkterna reklamera defekta produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Om du vill reklamera en felaktig partner produkt kan du även, men är inte skyldig att, reklamera till relevant KAP Sweden partner. Reklamationer som görs inom fjorton (14) dagar från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid. 

 2. 11.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer KAP Sweden att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig produkt inom fjorton (14) dagar från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte detta motbevisas av KAP Sweden eller, i förekommande fall, relevant KAP Sweden partner. Om reklamationen sker mer än fjorton (14) dagar efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på KAP Sweden – info@kapsweden.se, Du kan även, men är inte skyldig att, kontakta relevant KAP Sweden partner i enlighet med avsnitt 9.3 ovan, när beställningen avser partner produkter. 
 3.  
 4. 12. ÅTERBETALNINGAR Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som användes för att betala för dina produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade via PayEx eller med kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt PayEx-konto respektive kredit- eller bankkort. 
 5.  
 6. 13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga KAP Sweden, dess partner inklusive men inte begränsat till varumärken och verk som skyddas av upphovsrätt återgivna på KAP Sweden, tillhör KAP Sweden, dess partner som behåller sig samtliga rättigheter därtill. Det innebär att all användning av www.kapsweden.se eller dess innehåll som utgör ett nyttjande kräver föregående skriftligt tillstånd av KAP Sweden. Det föregående ska inte gälla för nyttjande som faller inom en kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till kundens köp av KAP Sweden produkter. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från www.kapsweden.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från KAP Sweden. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om KAP Swedens/partners produkter. 
 7.  
 8. 15. ÖVRIGT 15.1 Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med KAP Sweden varken friskriver KAP Sweden från eller begränsar KAP Swedens ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. 
 9.  
 10. 15.2 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkoren, såvida inte KAP Swedens eller kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande. 
 11.  
 12. 15.3 Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på www.kapsweden.se är möjlig för personer som är minst 18 år. 
 13.  
 14. 15.4 Varje kund är endast berättigad att upprätthålla ett KAP Sweden kundkonto samtidigt. Vi förbehåller oss rätten att radera flerdubbla registreringar. 
 15.  
 16. 15.5 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.kapsweden.se. Du kan även skriva ut eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som). Du kan även ladda ner och spara detta dokument i PDF-format genom att klicka här. För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Reader eller ett motsvarande program för att läsa PDF-format installerat på din dator. Du kan kostnadsfritt ladda ned Adobe Reader på www.adobe.se. 
 17.  
 18. 15.6 Du kan även enkelt spara dina orderuppgifter genom att antingen ladda ned dessa Allmänna Villkor och använda sedvanliga kommandon i din webbläsare för att spara den orderinformation som visas på den sista sidan av beställningsprocessen på www.kapsweden.se, eller genom att invänta den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning. Orderbekräftelsen innehåller dina orderuppgifter samt en länk till våra Allmänna Villkor och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut.
 19.  
 20. 16. ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE
  16.1
  Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med KAP Sweden, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU- kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

 21. 17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och KAP Sweden, och i förekommande fall relevant KAP Sweden partner, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Med vänliga hälsningar,
KAP Sweden / JTAP AB
Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3 / Box 8000
501 18 Borås Sverige 

VARUMÄRKEN:
behöver 

 

Varumärken

KAP Sweden / JTAP AB 
KAP Sweden, KAP Sweden D.S. (Design Studio), Little Moose. 
Textile Fashion Center 
Skaraborgsvägen 3 / Box 8000 
501 18 Borås Sverige 

PARTNERS: Tailor konfektion AB 
Tailor och Pour. 
Textilvägen 2 
515 32 Viskafors 
Tel 033-20 44 40 
E-mail: info@tailor.se 

Stilson AB Ruwi 
Stilson 
Hästhovsvägen 2 
518 40 Sjömarken 
Tel: 033-25 70 00 
E-mail: info@stilson.se 

Sportmanship/Berkeley
Berkeley 
Bolshedens industriväg 35 
427 50 Billdal 
Tel: 031-93 94 00 
E-mail: order@berkeleycompany.com 

Fredrikssons slips
Fredrikssons 
Öråker Röda Villan 1 
196 93 Kungsängen 
Tel: 08-64 50 450 
E-Mail: info@slipsar.se 

ErnstAlexis AB Varumärken: 
ErnstAlexis 
Boråsvägen 35 
516 50 Aplared 
Tel: 033-17 04 60
E-Mail: goddag@ernstalexis.se 

Cavailere AB Varumärken: 
Cavailiere 
Bäckeskogsgatan 2 
504 68 Borås 
Tel: 033-23 66 60 
E-mail: info@cavaliere.se